Ponúkame Agroslužby - Orba poloneseným 6 radličným pluhom lemken

                                     - Sejba obilnín, olejnín, strukovín

                                     - Sejba slenčnice a kukurice

                                     - Kosba všetkých druhov komodít ako aj kukurice

                                       repky a slnečnice

                                     - Podmietanie 5m diskami pottinger

                                     - Postrekovanie 18 m postrekovačom Pony 2000L

                                       v prípade potreby aj s cisternou o objeme 8000L