Planty Kapusty bielej pred vysadením na pole

Planty Kapusty bielej pred vysadením na pole